Zapraszamy do zapoznania się z adresami stron internetowych instytucji

wspierających i udzielajacych pomocy rodzinom:

Polskie Towarzystwo Dysleksji

Polski Związek Głuchych

Polski Związek Niewidomych

Centrum Interwencji Kryzysowej

Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży

Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej Mrowisko

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - Niebieska Linia

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku

Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA

x