Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3 sprawuje opiekę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną

w placówkach na terenie pięciu dzielnic Gdańska:

Śródmieście  - Orunia - Siedlce - Łostowice

Ścisła współpraca ze szkołami i przedszkolami pozwala na kompleksowe wspieranie dzieci i młodzieży

w pokonywaniu trudności zarówno szkolnych jak i rodzinnych.

Serdecznie zapraszamy

Dyrekcja i Pracownicy Poradni