1. Konsultacje dla rodziców: psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne.

    • na terenie poradni,
    • na terenie przedszkoli oraz szkół w ramach dyżurów.

2. Warsztaty, wykłady i spotkania tematyczne dla rodziców.

    Odbywają się najczęściej na terenie placówek i na ich zgłoszenie. Tematyka uzależniona od potrzeb placówki.

3. Cykl edukacyjny dla rodziców "Szkoła dla Rodziców" .

4. Konsultacje rodzinne i terapia rodzin.