Dysleksja wpływa na naukę matematyki. Wielu uczniów mających trudności o charakterze dysleksji napotyka również na trudności w nauce matematyki.

 

Do najczęstszych objawów trudności w nauce matematyki u dziecka dyslektycznego możemy zaliczyć :

 

 • słabe różnicowanie znaków graficznych, m.in. cyfr zbliżonych kształtem czy wielkością, odwrotne zapisywanie znaków nierówności,
 • przestawianie kolejności cyfr, np. 75 zamiast 57 czy 36 zamiast 63,
 • pomyłki w zapisie liczb wielocyfrowych (szczególnie z wieloma zerami lub miejscami po przecinku),
 • błędy w przepisywaniu,
 • kłopoty w trwałym przyswojeniu tabliczki mnożenia,
 • trudności w opanowaniu liczenia pamięciowego (często liczą na palcach),
 • mylenie działań, np. mówi o dodawaniu lub dzieleniu, a wykonuje odejmowanie lub mnożenie; zna zasady i schematy postępowania, lecz je źle zapisuje,
 • kłopoty w przyswojeniu pewnych ciągów, jak dni tygodnia czy miesiące,
 • problemy ze zrozumieniem pojęć związanych z przestrzenią i czasem;
 • zaburzenia orientacji przestrzennej np. częste myleniu kierunków, prawo – lewo, góra-dół, co może skutkować trudnościami w dodawaniu, odejmowaniu, mnożeniu, które wykonuje się od prawej strony, a dzielenie od lewej,
 • nieprawidłową organizację przestrzenną zapisu działań matematycznych, przekształcanie wzorów – uczeń ma trudności z zapisem działań matematycznych, myli kolejność działań arytmetycznych,
 • trudności w odwzorowywaniu figur geometrycznych,
 • trudności w kreśleniu i konstruowaniu, np. figur geometrycznych, wykresów, tabelek,
 • trudności w kształtowaniu pojęć (rozumienie, wnioskowanie, uogólnianie),
 • trudności w rozumieniu treści zadania, nieprawidłowe odczytywanie tekstu zadania,
 • to, że często potrafi zaproponować oryginalny sposób rozwiązania zadania, ale popełnia przy tym proste błędy rachunkowe; jest w stanie wykonać w pamięci skomplikowane mnożenie, pisemnie jednak nie radzi sobie z prostymi działaniami,
 • zwykle dłuższe uczenie się znaczenia symboli.

 

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE...

Obecnie przyjmuje się, że 10% dyslektyków jest na wyższym poziomie z matematyki niż można byłoby się spodziewać w stosunku do ich wieku i inteligencji.

30% dyslektyków jest na takim samym poziomie, natomiast poniżej średniej z matematyki jest: 10% dyslektyków z powodu problemów z pamięcią krótkotrwałą, 25% z powodu kłopotów z czytaniem i pisaniem, 25% z powodu dyskalkulii.

W latach 80-tych zauważono, że niektórzy dyslektycy mogą odnosić nadzwyczajne sukcesy w matematyce. Fakt ten stał się zaskoczeniem.

Opracowanie : M. Borawska i W. Włodarczyk - Szady

 

Źródła : www.bakcylwiedzy.pl, www.szkolnictwo.plwww.edukacja.edux.pl