Drogi Ósmoklasisto

przed Tobą bardzo ważna decyzja – wybór szkoły ponadpodstawowej.

Dobrze zaplanowana ścieżka kształcenia to gwarancja dobrze wybranego zawodu.

Dobry wybór zawodu to szansa osiągnięcia sukcesu życiowego.

Po pierwsze trzeba poznać rodzaje szkół ponadpodstawowych. 

Po szkole podstawowej (8-letnia) zakończonej egzaminem możesz wybrać następujące szkoły:

  1. liceum ogólnokształcące (4-letnie) - egzamin maturalny
  2. technikum (5-letnie) - egzamin maturalny, egzamin - kwalifikacje zawodowe
  3. branżowa szkoła I stopnia  (3-letnia) - kwalifikacje w danym zawodzie; branżowa szkoła II stopnia (2-letnia) - kwalifikacje zawodowe, egzamin maturalny - technik
  4. specjalne przysposobienie do pracy (3-letnia) - kwalifikacje w danym zawodzie

To linki do stron, gdzie znajdziesz wykaz wszystkich szkół ponadpodstawowych - średnich i zawodowych w Gdańsku :

https://www.gdansk.pl/link/141946/gdanskie-szkoly-srednie-przewodnik

https://www.gdansk.pl/download/2018-03/103931.pdf 

Kolejnym warunkiem dobrego zaplanowania kariery zawodowej jest poznanie samego siebie, swoich zasobów,

do których należą między innymi zainteresowania, uzdolnienia, system wartości, cechy charakteru.

Polecam do samodzielnego wykonania poniższe testy:

TESTY ZAINTERESOWAŃ I PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH :

http://www.e-zamek.pl/

http://www.psp7.radomsko.pl/testy-doradztwo-zawodowe-s47.html

oraz podany w linku niżej kwestionariusz - Karta zainteresowań. 

Warto korzystać ze stony internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji, gdzie zamieszczone są ciekawe filmy o zawodach:

https://doradztwo.ore.edu.pl/filmy-o-zawodach/ oraz z zasobów Facebookowych firmy PROGRA.pl, gdzie znajdziecie Testy on-line,

między innymi "Test preferencji i predyspozycji zawodowych" , Test "Czy jestem przedsiębiorczy?".

Opracowanie: Małgorzata Borawska - pedagog, doradca zawodowy