Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

zapraszamy na kolejne spotkanie Gdańskiego Forum Rodziców, 
które odbędzie się w najbliższą sobotę tj. 22 czerwca br. online, godz. 9.30 - 12.00. 

Temat spotkania: Twoje/moje/nasze – o granicach w relacji.
Link do spotkania:
 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDAxODk2MmItM2ZiYi00ZmI3LWJkOTctZGNhZGFlMjI5N2Rj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2234aa31eb-87e3-4153-aea4-394f74fd8b98%22%2c%22Oid%22%3a%22e71b37d8-2539-44fc-ab63-af06c771b78d%22%7d

Zapraszam również do zapoznania się z nagraniami z poprzednich spotkań, dostępnych w zakładce "Gdańskie Forum Rodziców".