W ofercie naszej Poradni wykorzystywane jest narzędzia umożliwiające diagnozę całościowych zaburzeń rozwoju ADOS-2.

W związku z pojawiającymi się pytaniami informujemy, że obowiązuje rejonizacja. Nie przeprowadzamy diagnoz dzieci spoza rejonu.

Diagnoza wyżej wymieniomym narzędziem możliwa jest w naszej poradni, po wcześniejszym badaniu psychologicznym.
Zachęcamy do kontaktu z diagnostą zajmującym się konkretną placowką. Kadra oraz wykaz placówek w zakładce "o nas".

Osoby zajmujące się doagnozą za pomocą narzędzia ADOS-2:

p. Agnieszka Potocka - dyżur telefoniczny  piątek 11.00-12.00

p. Aleksandra Cebula - dyżur telefoniczny poniedziałek 08.00-09.00

p. Aleksandra Markowska - dyzur telefoniczny piątek 08:00-09:00

p. Joanna Dudkiewicz - dyżur telefoniczny piątek 09.00-10.00

p. Iwona Zygmunt - dyżur telefoniczny czwartek 12.00-13.00

Nasza Poradnia rozszarza także swoje działanie o nowe metody terapii.

Od września 2021 roku w Poradni będzie można skorzystać z  z terapii metodami: Biofeedback, HEG Biofeedback, Warnkego oraz Tomatisa.

W celu umówienia się na spotkanie należy kontaktować się z:

Terapia Biofeedback oraz HEG Biofeedback

P. Ewa Załęska - dyżur telefoniczny czwartek 13.00-14.00

Terapia metodą Warnkego

p. Magdalena Stuba 

p. Wiesława Włodarczyk Szady- dyżur telefoniczny środa 11.00-12.00

p. Ewa Załęska - dyżur telefoniczny  czwartek 13.00-14.00

Terapia Metodą Tomatisa

p. Joanna Dudkiewicz - dyżur telefoniczny piątek 09.00-10.00

p. Grażyna Ławecka - dyżur telefoniczny czwartek 11.00-12.00