1. Konsultacje dla rodziców: psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne.

    • na terenie poradni,
    • na terenie przedszkoli oraz szkół w ramach dyżurów.

2. Warsztaty, wykłady i spotkania tematyczne dla rodziców.

    Odbywają się najczęściej na terenie placówek i na ich zgłoszenie. Tematyka uzależniona od potrzeb placówki.

3. Cykl edukacyjny dla rodziców "Szkoła dla Rodziców" .

    - grupa przedpołudniowa:

        Cykl obejmuje 10 spotkań. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie w sekretariacie

        poradni (tel. 58 301 07 21).

4. Zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców w trakcie rozwodu/ po rozwodzie.

Celem spotkań będzie omówienie najważniejszych problemów wynikających z rozwodu rodziców dla dzieci i rozwodzących się małżonków oraz wskazywanie      sposobów radzenia sobie z nimi. Rodzice będą mogli wymienić się swoimi doświadczeniami i uzyskać porady dotyczące postępowania wychowawczego.

 

5. Konsultacje rodzinne i terapia rodzin.