Dodatkowa psychologiczna pomoc w Gdańsku (rok szkolny 2021/2022)

Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży we współpracy z gdańskimi Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznymi oferuje specjalistyczną pomoc w ramach projektu Wsparcia Zdrowia Psychicznego mieszkanek i mieszkańców Gdańska. Dzieci, młodzież oraz rodzice, którzy potrzebują skonsultować się z psychologiem i skorzystać ze wsparcia psychologicznego mają możliwość, blisko swojego miejsca zamieszkania i nieodpłatnie skorzystać z pomocy. Również oferta wsparcia zaadresowana jest dla nauczyciele z gdańskich placówek edukacyjnych.

W ramach oferty dostępna jest pomoc psychologiczna dla dzieci, młodzieży w formie konsultacji indywidualnych, sesji wsparcia psychologicznego oraz konsultacji wychowawczych dla rodziców. Wsparcie psychologiczne jest skierowanego do dzieci i młodzieży i ma na celu rozwijanie konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresującymi sytuacjami życiowymi powodującymi przeciążenie emocjonalne. Taka forma pomocy znajduje zastosowanie w przypadku trudności w przystosowaniu się do zmiany np. w wyniku choroby, pandemii i różnych kłopotów rodzinnych. W trakcie wsparcia psychologicznego nie pracujemy nad zmianą mechanizmów psychicznych ale stwarzamy przestrzeń do wyrażania, rozumienia i akceptowania uczuć dziecka, co obniża poziom stresu. Dodatkowo psycholog pomaga mu w określeniu własnych potrzeb oraz poszerza perspektywę możliwych rozwiązań przez co można wyeliminować niefunkcjonalne zachowania. W ramach oferty prowadzone są konsultacje dla dzieci, młodzieży i rodziców, które pozwalają na zakwalifikowanie do wsparcia psychologicznego. Następnie dzieci i młodzież mogą skorzystać z sesji wsparcia psychologicznego. Jeżeli zachodzi potrzeba rodzice mogą równolegle korzystać z konsultacji wychowawczych, które maja na celu zwiększenie rozumienia problemów dziecka przez rodziców oraz pomoc w wypracowywaniu warunków sprzyjających zmianie. Każdorazowo spotkania trwają 50 min. z częstotliwością 1-2 sesji w tygodniu.

Dodatkowo rodzice mogą skorzystać ze Szkoły dla rodziców – cyklu psychoedukacyjnych warsztatów mających na celu rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców i opiekunów aby adekwatnie wspierać rozwój swojego dziecka oraz czerpać satysfakcję z rodzicielstwa. Dzięki Szkole dla rodziców można zwiększyć swoje kompetencje wychowawcze poprzez: lepsze poznanie i rozumienie dziecka oraz siebie w relacji z dzieckiem, poprawę komunikacji w rodzinie oraz naukę skutecznych, nieagresywnych metod wychowawczych. Na zakończenie uczestnicy otrzymują zaświadczenie potwierdzające ukończenie Szkoły. Jeden cykl Szkoła dla rodziców obejmuje 12 spotkań po 3 godz., które są prowadzone przez dwóch psychologów.

W ramach Wsparcia Zdrowia Psychicznego nauczyciele gdańskich placówek edukacyjnych mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

konsultacji indywidualnych, które mają na celu rozpoznanie psychologicznych trudności dziecka i nauczyciela w relacji edukacyjnej w celu lepszego zrozumienia i poprawy funkcjonowania dziecka. Jedno spotkanie konsultacyjne trwa 50 min.

warsztatów tematycznych – zajęć grupowych poświęconych wybranym zagadnieniom dotyczącym dzieci i młodzieży np. specyficznym trudnościom psychicznym i rodzinnym, funkcjonowaniu w szkole, relacji uczeń – nauczyciel. Celem warsztatów jest dostarczenie praktycznej wiedzy, zwiększenie wrażliwości na niepokojące objawy i wymiana doświadczeń.

superwizji – specjalistycznej pomocy dla nauczycieli polegającej na szczegółowym przeanalizowaniu konkretnej relacji z uczniem, mającej na celu rozpoznanie i zrozumienie mechanizmów psychicznych wpływających na trudności w budowania relacji i warunkujących niefunkcjonalne zachowanie ucznia w procesie edukacji.

Organizatorzy mają również w palnie zorganizowanie konferencji, na której specjaliści podzielą się swoim doświadczeniem i dobrymi praktykami w zakresie prowadzenia programów odnoszących się do wybranych trudności uczniów w procesie edukacyjnym.

Poniższe placówki realizują wybrane formy pomocy (nie obowiązuje rejonizacja). Aby uzyskać szczegółowe informacje i umówić się na wizytę należy skontaktować się telefonicznie z placówką:

1. Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży tel. 58 347 89 30

- sesje wsparcia psychologicznego dla dzieci, młodzieży, rodziców

2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 tel. 58 341 87 58

- Szkoła dla rodziców

- konsultacje i sesje wsparcia psychologicznego dla dzieci, młodzieży, rodziców

- konsultacje indywidulane dla nauczycieli

- warsztaty tematyczne dla nauczycieli

 • superwizja dla nauczycieli

  3.Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 tel. 58 301 07 21

 • konsultacje i sesje wsparcia psychologicznego dla dzieci, młodzieży, rodziców
 • konsultacje indywidualne dla nauczycieli

  realizatorami są:

 • Aleksandra Cebula- psycholog
 • Aleksandra Sienkiewicz- psycholog
 • Agnieszka Potocka- psycholog
 • Magdalena Frąckowiak-Cebula- psycholog
 • Anna Olszowska- pedagog
 • Szkoła dla Rodziców prowadzona jest przez: Magdalenę Stubę oraz Wiesławę Włodarczyk- Szady

4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 tel. 58 520 13 49

- konsultacje i sesje wsparcia psychologicznego dla dzieci, młodzieży, rodziców

- konsultacje indywidualne dla nauczycieli

5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 tel. 58 348 72 82, 663 396 663

- konsultacje i sesje wsparcia psychologicznego dla dzieci, młodzieży, rodziców

6. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6) tel. 58 301 18 15

- konsultacje i sesje wsparcia psychologicznego dla dzieci, młodzieży, rodziców

- konsultacje indywidualne dla nauczycieli

7. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 tel. 58 341 39 50

- konsultacje i sesje wsparcia psychologicznego dla dzieci, młodzieży, rodziców

- superwizja dla nauczycieli